ST-15 Series

ST-15 Series

Thông số kỹ thuật:

- Hoạt động độc lập hoặc kết nối máy tính.
- Quản lý 2.000 user(S1), 65.000 user(S2); 4.000 user(S3).
- Lưu trữ 12.000 giao dịch off line.
- Báo động khi quên đóng cửa hoặc cửa mở mà không quét thẻ.
- Đầy đủ tính năng kiểm soát vào ra.
- Khả năng kết nối với 3 bộ ST-FL16(48 tầng).
- Kích thước: 133mm x 72mm x 24 mm.

Thiết Bị Liên Quan